УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТСИЙН  ДАРГА БӨГӨӨД ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Б.Нямхишиг

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны магистр