Үе, үеийн удирдлагууд

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч

Жамсрангын Энхдаваа

2002-2006

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хурандаа

С.Бямбацэрэн

2006-2013

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч

М.ЭНХБОЛД

2013-2017

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч

Г.ЦЭРЭНДАМБА

2017-2018 ОН

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч

Г.МЭНДСАЙХАН

2018-2019 ОН

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга, хошууч

БААТАРЫН ОТГОНБАЯР

/2019 ОНООС/

 

Back to top button